Třebechovické Haló

Časopis s informacemi o aktuálním dění v Třebechovicích a okolí. Vychází 10x ročně.

Příjem inzerce, příspěvků a distribuce zpravodaje:

ONLINE OBJEDNÁVKA INZERCE (nové ceny platné od 1.6. 2019)

Mgr. Veronika Židíková
Kontakt:
halo@betlem.cz
Tel.: 495 592 053, 725 069 600 

Rok 2024

archiv čísel

 

Třebechovické Haló

Vydavatel: Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO 00269719, evid. číslo MK ČR E 13570

Periodický zpravodaj územního samosprávného celku, vychází 10x ročně v nákladu 3000 výtisků, uzávěrka probíhá 18. den v měsíci.

Distribuce do všech domácností zdarma.

Distribuční místa v Třebechovicích p. O.: Turistické informační centrum, Heldova městská knihovna, Tabák Edik, Technické služby

Ke stažení: Statut Třebechovického Haló

Šéfredaktor: Jindřich Tošner tosner@betlem.cz

Kontakt: halo@betlem.cz, tel.: 495 592 053, 725 069 600 (inzerce, příspěvky, distribuce)

ONLINE OBJEDNÁVKA INZERCE (nové ceny platné od 1.6. 2019)

Mikroregion Třebechovicko

Vydavatel: Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO: 70898511, evid. číslo MK ČR E 13605

Vychází jako příloha informačního periodika Třebechovické Haló.

Termíny uzávěrek a distribuce Haló pro rok 2024

# Uzávěrka Distribuce
1. po 18.12.2023 pá 5.1.2024
2. čt 18.1.2024 pá 2.2.
3. ne 18.2. pá 1.3.
4. po 18.3. pá 5.4.
5. čt 18.4. pá 3.5.
6. so 18.5. pá 7.6.
7. ne 18.8. pá 6.9.
8. st 18.9. pá 4.10.
9. pá 18.10. pá 1.11.
10. po 18.11. pá 6.12.