Třebechovické Haló

Časopis s informacemi o aktuálním dění v Třebechovicích a okolí. Vychází 10x ročně.

Příjem inzerce, příspěvků a distribuce zpravodaje:

Markéta Balcarová
Kontakt:
halo@betlem.cz
Tel.: 495 592 053, 720 986 930 

OBJEDNÁVKA INZERCE (nové ceny platné od 1.6. 2019)

Rok 2019

archiv čísel

 

Třebechovické Haló

Vydavatel: Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO 00269719, evid. číslo MK ČR E 13570

Periodický zpravodaj územního samosprávného celku, vychází 10x ročně v nákladu 3000 výtisků, uzávěrka probíhá 18. den v měsíci.

Distribuce do všech domácností zdarma.

Distribuční místa v Třebechovicích p. O.: Turistické informační centrum, Heldova městská knihovna, Tabák Edik, Technické služby

Ke stažení: Statut Třebechovického Haló, objednávka inzerce.

Šéfredaktor: Jindřich Tošner tosner@betlem.cz

Kontakt: halo@betlem.cz, tel.: 495 592 053, 720 986 930 (inzerce, příspěvky, distribuce)

Mikroregion Třebechovicko

Vydavatel: Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO: 70898511, evid. číslo MK ČR E 13605

Vychází jako příloha informačního periodika Třebechovické Haló.