Třebechovické muzeum betlémů

Přijměte pozvání do Třebechovického muzea betlémů – jediného muzea svého druhu v České republice, které spravuje městské sbírky a sbírku betlémů. Nejvzácnějším zástupcem městských artefaktů je Literánský graduál z roku 1559. Celkově čítá místní sbírka více než pět set betlémů z nejrůznějších materiálů a z různých částí republiky.

Tím nejcennějším a nejobdivovanějším je bezesporu unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a Josefa Frimla. Tento dřevěný skvost nazývaný Třebechovický (někdy také Proboštův) betlém měří na délku 6,89 m, hloubka je 1,89 m, výška 2,35 m a složen je z neuvěřitelných 2 tisíc mistrovsky vyřezávaných dílů. V roce 1999 byl navíc prohlášen Národní kulturní památkou.

Více informací a časosběrný dokument o Proboštově betlémě.

Muzeum v Třebechovicích existuje již od roku 1925 díky nadšení a píli třebechovického rodáka Viléma Koleše (1869–1944), který pro muzeum získával sbírkové předměty darem od spoluobčanů. O sbírkách a historii města pravidelně informoval ve svém vlastivědném sborníku Staré Třebechovice.

Muzeum se postupem času vyprofilovalo jako specializované muzeum betlémů, a to především zásluhou manželů Vaclíkových, kteří pro muzeum získávali především lidové betlémy a zdokumentovali lidové betlemářství na našem území. Třebechovické muzeum betlémů je jediným zařízením svého druhu v České republice a také v Evropě.

V současné době spravuje muzeum dvě podsbírky. První je velmi pestrá a regionálního charakteru, která dokumentuje historii i současnost Třebechovic pod Orebem a nejbližšího okolí. Zahrnuje archeologické vykopávky od mladší a pozdní doby bronzové až po novověk, soubor numismatiky, militarií a výtvarného umění, dále etnografický fond s cechovními předměty, řemeslnými výrobky a nástroji. Nejvzácnějším předmětem městských sbírek je ručně psaný iluminovaný Literátský graduál z roku 1559. Druhou podsbírku tvoří sbírkový fond betlémů s více než pěti sty betlémy z nejrůznějších materiálů, pocházejících z tradičních i netradičních betlémářských oblastí. Nejcennějším je Proboštův mechanický betlém.

Další informace na oficiálních stránkách muzea.