Třebechovice pod Orebem

Město s necelými šesti tisíci obyvateli leží v Královéhradeckém kraji, pouhých 13 kilometrů od Hradce Králové v podhůří Orlických hor a společně s obcemi Blešno, Běleč, Ledce, Vysoký Újezd, Jeníkovice, Očelice a Jílovice tvoří Mikroregion Třebechovicko.

Mikroregion Třebechovicko

Svaz osmi obcí známý pod pojmem Mikroregion Třebechovicko byl založen roku 2000 a tvoří ho Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Vysoký Újezd a Třebechovice pod Orebem. Oblast Třebechovicka se rozkládá okolo údolní nivy řek Orlice a Dědiny a je obklopena mnohými lesy. Centrem mikroregionu je, jak již prozrazuje jeho název, město Třebechovice pod Orebem, které leží právě na soutoku těchto dvou řek.

Další informace o mikroregionu naleznete na webu http://www.trebechovicko.cz/

Běleč nad Orlicí leží v překrásném údolí řeky Orlice nedaleko krajského města Hradce Králové a čítá přes 325 trvale žijících obyvatel. Jméno obce je odvozeno z osobního jména Bělec a původně znělo Bělcův, tj. dvůr. Úřední název Běleč nad Orlicí obec získala v roce 1921. Významnou místní památkou je budova bývalé Evangelické renomované školy s modlitebnou z roku 1859. Okolí obce je hojně využíváno jako rekreační oblast, nachází se zde řada chatových osad, v centru obce pak známý piovar a hostinec U Hušků.

 

Blešno rozprostírající se na obou stranách silnice vedoucí z Třebechovic pod Orebem do Hradcem Králové má více než čtyři sta obyvatel. K severu se nad obcí táhne nízké návrší s několika lesíky, k jihu rozsáhlé louky, které jsou součástí Přírodního parku řeky Orlice. V Blešně existovala osada již v době prehistorické, jak dokazují odhalené sídelní jámy, první zmínka o obci se však datuje až do roku 1496. V obci můžete mimo jiné využít místní cyklostezku nebo vodácké přístaviště na Orlici.

 

Jeníkovice, které v minulosti prosluly hlavně cihlářskou výrobou, se nachází zhruba 3 kilometry severně od Třebechovic pod Orebem a žije v nich přibližně 460 obyvatel. Dominantou obce je barokní kostel sv. Petra a Pavla, před nímž rostou dvě památné lípy, z nichž jedna byla zasazena roku 1850. Obec se rovněž pyšní nedávno zrekonstruovanou evangelickou zvoničkou, zachovalo se také několik roubených staveb a křížků.

 

Jílovice, rodiště českého evangelického básníka Josefa Baše, se nachází na dvou pahorcích poblíž Opočna v nadmořské výšce 268 metrů. V obci trvale žije přibližně 330 obyvatel. Po povodních v roce 2016 obec za pomoci kraje opravila zničené antukové hřiště a vystavěla zbrusu nové multifunkční hřiště. Jílovice se pyšní také krásným parkem a opravenou zvoničkou. V roce 2017 místní získali třetí místo v soutěži Čistá obec, čistý kraj.

 

Ledce se rozkládají asi 16 kilometrů východně od Hradce Králové na hlavní silnici mezi Třebechovicemi pod Orebem a Opočnem v překrásné kotlince otevřené přítokem a odtokem řeky Dědiny. Obec tvoří tři místní části: Ledce, Újezdec a Klášter nad Dědinou a žije zde zhruba čtyři sta obyvatel. Obec žije bohatým výběrem volnočasových aktivit - Ledecká lávka, letní kino, turnaje v malé kopané, nohejbale a stolním tenise, pálení čarodějnic, drakiády, plesy, setkání rodáků a mnoho dalšího.

 

Očelice zaznamenaly svou první písemnou zmínku v roce 1378. Dominantnou místní návsi je kaplička Sv. Petra a Pavla z roku 1872, od roku 1893 stojí v jejím středu také obecná škola. Po povodních v roce 1999 se obec dočkala nového mostu přes řeku Dědinu. Očelice žijí bohatým sportovním a kulturním životem zaměřeným na děti i dospělé jako jsou turnaje v pong-pongu, nohejbale, volejbale, dlabání dýní, posvícení, zpívání u kapličky či tréninky místních dobrovolných hasičů.

 

 

 

 

 

Vysoký Újezd se pyšní starobylým původem. Ačkoli první písemná zmínka o obci pochází z roku 1352, dominanta obce - románský kostel sv. Jakuba Většího - byl postaven už v polovině 12. století. Stojí na vrcholku místního kopce ve výšce 318 m. n. m. a patří k nejstarším stavbám svého druhu ve východních Čechách. Mezi významnými rodáky najdete například českého malíře prof. Karla Meisnera (1904 - 1979).