Třebechovice pod Orebem

Licząca niespełna sześć tysięcy mieszkańców miejscowość w kraju hradeckim, położona niespełna 13 kilometrów pod Hradcem Králové, w obszarze przedgórza Gór Orlickich należy do Mikroregionu Třebechovicko, do którego oprócz niej należą miejscowości: Blešno, Běleč, Ledce, Vysoký Újezd, Jeníkovice, Očelice i Jílovice.

Pierwsza wzmianka na piśmie o miejscowości Třebechovice pochodzi z 1358 roku, w którym to król Karol IV nadał jej prawa miejskie. W późniejszym okresie wojen husyckich Třebechovice stały się ważnym ośrodkiem Husytów pod przywództwem kapłana Ambroža. Podczas jednego ze zgromadzeń w 1419 roku postanowili oni zmienić nazwę miejscowego wzgórza z Vinice na używaną do dziś nazwę Oreb. W 1636 roku panami Třebechovic stali się bracia Collored, otrzymawszy posiadłość w darze od cesarza. Rozstrzygającym rokiem w historii miasta okazał się jednak rok 1849, w którym skończył się jego stosunek poddańczy względem panów w Opočnie i miasto na dobre odzyskało wolność.