Aktuality

Žádejte o značení Regionální produkt Hradecko!

30.9.2018
 
Konkrétní výhody:
 
– označení logem Regionální produkt Hradecko 
– jednotná prezentace/propagace na www.hradecko.eu 
– inzerce v pravidelném turistickém newsletteru Hradecko 
– inzerce na inzerce na Facebooku a Instagramu
– placená inzerce – tištěná odborná literatura, online marketing atd., 
– setkání s potencionálními prodejci – turistická informační centra, ubytovatelé,  atraktivity cestovního ruchu atp., kde budete moci uspořádat ochutnávku či předvedení vašich výrobků
– možnost prodeje vašich výrobků na min. 2 regionálních akcích ročně, 
– osobní prezentace nebo prostřednictvím zástupce z Destinačního managementu Hradecko na veletrzích cestovního ruchu, propagačních a prezentačních akcích v cestovním ruchu (vč. tiskových konferencí, jarmarků, trhů atd.), kterých se Destinační management Hradecko účastní, 
– možnost zapůjčení propagačního stánku,
– propagace ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Statutárním městem Hradec Králové, MICE, Czech Tourism,
– presstripy a famtripy pro novináře – zařazení prodejního místa regionálních produktů do harmonogramu tripu,
– zmínka v rámci komentovaných prohlídek Hradce Králové o prodejních místech regionálních produktů,
– propagace v tiskovinách – katalog, leták, 
– propagace v tiskových zprávách Destinačního managementu Hradecka,
– účast na účast na Dnech regionálního produktu včetně Soutěže o nejlepší regionální produkt roku na Hradecku (ve spolupráci s polským partnerem), 
– další spolupráce s polským městem Svídnice - přeshraniční aktivity - možnost účasti na vybraných polských akcích / městské slavnosti, Dny regionálních produktů, atp./ a projektech (tiskové konference, katalog, letáky atp./ a projektech (tiskové konference, katalog, letáky atp./ a projektech (tiskové konference, katalog, letáky atp./ a projektech (tiskové konference, katalog, letáky atp./ a projektech (tiskové konference, katalog, letáky, roll -up, inzerce v regionálním tisku a na sociálních sítích atd.).
 
Poplatky
 
– jednorázový poplatek při první certifikaci (na dva roky): 
– fyzická osoba 1.000,- Kč,
– právnická osoba: do 5 stálých zaměstnanců 1.000,- Kč
nad 5 stálých zaměstnanců 2.000, - Kč
– poplatek při recertifikaci (po dvou letech): 
– fyzická osoba 500,- Kč, 
– právnická osoba do 5 stálých zaměstnanců 500,- Kč, 
– právnická osoba nad 5 stálých zaměstnanců 1.500,- Kč.
 
 
Kontaktní osoba: Ing. Daniela Manďáková, E -mail: mandakova@ic-hk.cz, tel. +420 603 843 903
Destinační management Hradecko, Městská hudební síň, Zieglerova 91, 500 03 Hradec Králové