Aktuality

Oslavme společně století

11.10.2018
Oslavme společně století

Oslavme společně století

 

23. října – ZŠ Třebechovice pod Orebem

vystoupení žáků od 16:00 v základní škole

 

24. října – ZUŠ Třebechovice pod Orebem

vystoupení žáků hudebního a literárně – dramatického oboru od 17:30 v hudebním sále školy.

 

27. října – Slavnostní pietní akt

 

27. říjen roku 1918 byl pro mnohé ve vnímání každodenního života obyčejným a přesto nevšedním dnem. Dnem, který zásadně změnil náš svět. Dnem přelomu mezi Rakousko-Uherskou monarchií a mladou Československou republikou.

 

Pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky spojený s doprovodným kulturním programem:

 

8:00 – 14:00 Turistický vláček po Třebechovicích pod Orebem

Trasa vláčku: Základní škola, Heldova městská knihovna, Třebechovické muzeum betlémů, Klub důchodců, Dům dětí a mládeže, Technické služby, TRIVIS, Sokolovna a zpět

 

DOPOLEDNÍ PROGRAM

 

8:00 – 12:00 Dny otevřených dveří
 

TMB – komentované prohlídky výstavy Stará řemesla – tradice, um a zručnost našich předků a v 11:30 hod. proběhne vyhlášení vítězů dětské fotosoutěže o čokoládový betlém „Poznáš místa ve městě?“ Vstup zdarma.

 

DDM –  „Šperkařská dílna“ inspirovaná secesí. Jedná se o průběžnou dílnu, délka jednotlivých prací je cca 15 minut. Jako doprovodný program bude nainstalována výstava „Inspirováno secesí“. 

 

Technické služby – Sbor dobrovolných hasičů – ukázka techniky, občerstvení a ochutnávka grilované speciality zdarma.

 

TRIVIS (střední veřejnoprávní škola) – prezentace na téma Zapojení třebechovických rodáků do 1. světové války.

 

Klub důchodců – výstava kronik, drobné občerstvení.

 

Heldova městská knihovna – výstava „Všechno nejlepší, republiko!“

 

Sokolovna – dvě výstavy jako připomínky statečnosti a odvahy. První výstava bude věnovaná francouzským legionářům a druhá připomene přímo některé třebechovické legionáře. Dále promítání videa „Jak se stavěl DTJ“.

Pohádka DS Symposion „Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen“ (9:00 a 11:00).

Listování časem aneb 100 let a 100 a více pohledů na naše město a život v něm - Komentované promítání fotografií z našeho města a Nepasic v průběhu sta let (od 12:30).

 

ODPOLEDNÍ PROGRAM

 

14:00 u Kulturního domu

U příležitosti 100. let od vzniku ČSR bude vysazena nová pamětní lípa republiky, na připomenutí této události, za slavnostního proslovu pana starosty města Třebechovice pod Orebem.

 

14:15 vedle ZŠ

Řazení průvodu za účasti místních spolků, sportovců, hasičů s historickou stříkačkou taženou koňmi, představitelů města, Československé obce legionářské aj.

 

14:30 – 16:00

Slavnostní průvod městem – průvod s Dechovým orchestrem města Hradce Králové ulicemi města, se zastávkou na Orebu u památníků legionářů a zakončením před Sokolovnou, kde položíme věnce k památníku obětem obou světových válek, slavnostní proslovy.

 

16:00 – 17:30 Sokolovna

K poslechu a tanci převážně hudbu První republiky zahraje „Zelená sedma“, pokračuje výstava.

 

19:00 – 02:00 Sokolovna

Slavnostní ples ke sto letům republiky

 

20:00 ohňostroj u Sokolovny

Ohňostroj s hudbou bude odpálen z prostoru ovocného sadu u Orebu. Po něm bude taneční zábava pokračovat.

 

Po celý den bude v Sokolovně připraveno občerstvení, které by mělo být částečně laděno do chutí první republiky.

Pevně věříme, že v tom nezůstaneme sami a že oslavit takto významné výročí s námi přijdou všichni občané našeho měst a okolí. Zveme vás proto všechny na připravované akce, do průvodu i na večerní zábavu. Vstup bude volný, pouze na večerní zábavu si bude nutno vzhledem ke kapacitě Sokolovny zakoupit vstupenku v Informačním centru na náměstí. Výtěžek z večerní zábavy pak bude věnován na charitativní účely.

 

Změna programu vyhrazena!

Akci pořádají:

Město Třebechovice pod Orebem

Třebechovičtí skauti

Sokol

Třebechovické muzeum betlémů

Heldova městská knihovna

Technické služby – Třebechovice pod Orebem

DDM

Základní škola Třebechovice pod Orebem

ZUŠ Třebechovice pod Orebem

Hasiči Třebechovice pod Orebem

SDH Nepasice

Dopravní podnik Města Hradce Králové

Viapictus

TRIVIS

Klub důchodců

Dechový orchestr města Hradce Králové

DS Symposion