Třebechovické Haló

Časopis s informacemi o aktuálním dění v Třebechovicích a okolí. Vychází 10x ročně.

Třebechovické Haló

Vydavatel: Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO 00269719, evid. číslo MK ČR E 13570

Mikroregion Třebechovicko

Vydavatel: Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO: 70898511, evid. číslo MK ČR E 13605

 

Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 10x ročně, vydáno v Třebechovicích pod Orebem

Redakční rada: Jindřich Tošner, Markéta Balcarová, Lenka Faltová.
Redakční rada si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu příspěvků.
Kontakt: halo@betlem.cz, telefon 495 592 053, 720 986 930